ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٣٧. ئازیز قەت مەردی لەنامەرد نایە
ئازیز قەت مەردی لەنامەرد نایە
گریان و ناڵە لەبێ دەرد نایە
گوێ بگرە ڕۆڕۆ، ڕۆڵەی (فەرەیدون)
گڕ لە تەنوری سڕو سارد نایە

پەراوێز edit