ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٢٨. مەپرسە بۆچی وا بێ قەرارم
مەپرسە بۆچی وا بێ قەرارم
بەدیدە وێنەی لێزمەی بەهارم
ئەزانی بۆچی لەکێو و هەردم
لەعەشقی تۆیە بێ ئیختیارم

پەراوێز edit