ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٢٥٣. خۆشە كاتێ‌ نەسەرم بێ‌ نە سامان
خۆشە كاتێ‌ نەسەرم بێ‌ نە سامان
لە هەردوو پێ‌ بئاڵێ‌ لكی دامان
بە شەو و ڕۆژ ئارام بكەم بە پیشە
ڕۆژێ‌ ئەبێ‌ كە ڕوناک بێ‌ چرامان
سەرچاوە: classic kurdi

پەراوێز edit