ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٢٥. مەیلم لە جوانی گوڵزاری تۆیە
مەیلم لە جوانی گوڵزاری تۆیە
سینەم پڕ ئێش و ئازاری تۆیە
بە ئارەزوی دڵ چومە لالە زار
بینیم هەڵاڵەش داخداری تۆیە

پەراوێز edit