ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٢٢٨. بەكۆمەڵ خۆشە سەیرانی دەر و دەشت
بەكۆمەڵ خۆشە سەیرانی دەر و دەشت
خۆشە هەموو بەدڵشادی بكەین گەشت
دەمێ‌ گرتن , دەمێ‌ گەستن , دەمێ‌ ڕاو
لەژیان با هەموو دڵمان بكەین چەشت
سەرچاوە: classic kurdi

پەراوێز edit