ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٢٢١. ئەی نەفسی شوم لەدنیادا لەزەت خۆر
ئەی نەفسی شوم لەدنیادا لەزەت خۆر
قەڵەو كە لەش بۆ خۆراكی مار و مۆر
نەمزانیوە بۆچی هاتوومە دنیا
كوا چاكەیەک لە دوایی ڕوم بكا سور
سەرچاوە: classic kurdi

پەراوێز edit