ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
١٩٢. لەئاهی من گەردوون ژێر و زەبەر بێ‌
لەئاهی من گەردوون ژێر و زەبەر بێ‌
خواردن و خواردنەوەم خوێنی جگەر بێ‌
تۆ پشكۆی خەم نەچزاوە بەدڵتا
لەكوێ‌ ئاگات لەمنی دەربەدەر بێ‌
سەرچاوە: classic kurdi

پەراوێز edit