ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
١٦. لەعەشقی جوانیت هۆشم شێواوە
لەعەشقی جوانیت هۆشم شێواوە
چاوم فرمێسکی خوێنی داداوە
دڵی دڵداران وێنەی داری تەڕ
سەرێک ئەسوتێ سەرێک خوێناوە

پەراوێز edit