ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
١٢٠. بەنازدارێ دڵ و پەیمانم داوە
بەنازدارێ دڵ و پەیمانم داوە
دڵی بردووم جەرگم بۆی بڕاوە
خوا سازی بکا ئەو میرە جوانە
چاوەڕێم زوتر بێ لە ڕێگاوە

پەراوێز edit