ئاڵەکۆک

وەلی دێوانە add_a_photo
وەلی دیوانی وەلی دێوانە
٩. چراغم نە سەر
چراغم نە سەر، چراغم نە سەر
هەر من نیم سەودای عەشق تۊ نە سەر

قیبلەم گشت عاڵەم جە من زیادتەر
نە سەودای عەشقت وېڵەن دەربەدەر

وە هەر جا مەشۊن هەر باس تۊ بۍ
هەر کەس دیم نە فکر هەراس تۊ بۍ

نامت نە دەفتەر دڵبەران تاجەن
شاهان حەسرەت مەند، گەدا موحتاجەن

چەن موسڵمانت وەناحەق کوشتەن
نیگات نە جەرگ چەند بۍ دڵ نیشتەن

چەند موڕشید شەیدا، چەند سۊفیان مات
ماتن نە سەودای عەشقت گشت خېڵات

(فەقی)ت رسوا کەرد، (مەڵا) سەرگەردان
(دەروېش) دڵڕېش وېڵەن نە هەردان

پەروانە دەستوور بوڵبوڵ شەیداتەن
دڵەی دەردەدار هەر نە سەوداتەن

قیبلەم چوون تەسویر تەرسای جام جەمین
شېخ (سەنعان)ت وەرگەڕا جە دین

خوداوەند ئەو ڕۊ حوسنێ وە تۊ دا
سۊفیان ساف گشت دا وە کۊدا

جە چەمەن هەی داد، نە سەحرا هەی ڕۊ
داد و بۍ دادەن گرد نە دەس تۊ

نە خېڵان غەوغا، نە شاران شۊرەن
هەر کەس دیم هەر دیم تۊشەش زەروورەن

ئەر فەرهاد ئەر قەیس بزانان خەبەر
دووبارە جە خاک (ئەڵحەد) مەدان سەر

مەیۊن وەی غەوغای قیامەتەوە
وە سەیر باغچەی ئیقامەتەوە

تاکە زندەنان شای شەم جەمینم
دېوانە و غەمبار دڵ ماتەمینم
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit