ئاڵەکۆک

وەلی دێوانە add_a_photo
وەلی دیوانی وەلی دێوانە
٦. جەی شۊلەی (شەم)ـە
جەی شۊلەی (شەم)ـە، جەی شۆلەی (شەم)ـە
ئەی بارەکەڵڵا جەی شۊڵەی (شەم)ـە

جەی نوور مونیر چەرخ چوارەمە
جەی شەوق جەماڵ مای دوو هەفتەمە

جەی تاق میحراب ئەبرۊ کەمانە
جەی مەودای موژگان مەست قەترانە

جەی سیم (ئەنف) ئەلف نگارە
جەی گۊنای گوڵبېز گوڵ و گوڵزارە

جەی زوڵف کەمەند دڵان پېگیرە
جەی حەڵقەی تەناف گېسوو و زەنجیرە

جەی لەعل لەبان پڕ جە گەوهەرە
جە ڕاز ڕازان ڕېزەی شەکەرە

جەی چای زەنەخدان شېوە شیرینە
جەی (زنج) زیبای تۊپ زێڕینە

جەی مینای بلوور مەملوئـ جە بادە
جەی ساقی گەردەن سوراحی سادە

جەی نیم نیگای ناز ئەو نازفرۊشە
جەی گۊشواران ئاوېزای گۊشە

جەی جفت قەندیل چەمان جە نوورە
جەی سەدر سینەی سفید بلوورە

جەی سام سەنگین ئی سام سەنگینە
جەی (ساعد) سیم پەنجە ڕەنگینە

جەی ڕام خاو ڕەفت غەزاڵە
جەی (کەتف) و (کەمەر) ئاهووی بەرماڵە

جەی (چەم) غەزەب شیرین نگارە
جەی (ناف) مشکین ئاهوو تەتارە

ڕوو تەرح تەسویر سەنعان کەرد جە دین
وەڵڵا مەر شېوەی گوڵ ئەندام چین

چەن ئەییام سەردار سەوڵان تەڕ بۊ
ئەسپەردەی ئیمام زامن خەبەر بۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit