ئاڵەکۆک

وەلی دێوانە add_a_photo
وەلی دیوانی وەلی دێوانە
٣٨. هامسەران نامم
هامسەران نامم، هامسەران نامم
من نامم گنۊ دېۋانەن نامم

جەو ساوە ڕیسوای دەور ئەییامم
ڕۆیی، نەگېڵا دەوران وە کامم

جەو ڕۊ من جە «بەتن» مادەر پەیدابیم
مەجنوون کۊگەرد شېت و شەیدا بیم

هەر خاتر خەمین دەروون پڕ داخ بیم
هەر دڵگیر دەرد وېڵ و دوستاخ بیم

هەر چەم پڕ ئەسرین مات و مەحزوون بیم
هەر گېرودەی جەور جەفای گەردوون بیم

هەر دایم ڕەقیب ڕەهەندەی ڕاچەفت
وەردا وە جەستەم ئاهر چەنی نەفت

ئەر سەد سزاکېش بار مەینەت بېم
بەڵۍ سازا بیم چەنی بەخت وېم

ئی ساتە ڕۆیی جە ڕاگوزەردا
شەم شېوە جە نۊ ئاهر جېم وەردا

ئەو وەی بڵېسەم جە گەردوون ویەرد
بیم وە کۊی زوغاڵ سفتەم بی‌ وە گەرد

پەروانە سیفەت پڕ سفتەی زوخاڵ
سۊزان بیم وە شەو شۊڵەی شەم جەماڵ

ئاهر بەختم هەر نەبی خامۊش
تا قرچەی جەرگم شنەفتم وە گۊش

ئەوەڵ چوون مەجنوون وېڵ سارا بیم
دېوانەی دڵگیر جە خەم دارا بیم

ئیسە پەروانەی پەڕ و باڵ سفتەم
وېڵ بەرداوبەرد کۊس و کۊس کەفتەم

هامسەران سفتەی شۊخ شەم لقام
چۊن مەبۊ علاج وە چېشەن دەوام
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit