ئاڵەکۆک

وەلی دێوانە add_a_photo
وەلی دیوانی وەلی دێوانە
٢٩. کەلب کۊی یارم
کەلب کۊی یارم، کەلب کۊی یارم
کەلب پاسەبان ئاسانەی یارم

ڕەفێق هامڕاز دۊس دڵدارم
خاک پات وە بان دوو دیدەی تارم

تۊ خۊ نە وېنەی وەفاکېشانی
غەمخوار دڵسۊز گشت دڵڕېشانی

کەلب خانەزای باوان دۊسی
دڵگوشای یاران مەجنوونی پۊسی

مەزانۊ قیبلەم هەر وە دەست وېش
پەروەردەت کەردەن تا نەبی دڵڕېش

ئەگەر ئیشەڵڵا قەسد سەرت بۊ
ڕۊ جە ڕۊ سزای بەد بەتەرت بۊ

خەیاڵم نەبی جە وەفاداری
تۊ جە ئاسانەی دۊس دەس هۊرداری

سەبەب چېش بەی تەور هامدەرد دەردم
جە باتی یاران گشت قەوم فەردم

تۊ جە ئاسانەی دۊس دوور کەوتەنی
چۆنەن قەرارت چۆن سرەوتەنی

چۆنەن ئاراگېڵ وېڵ شارانی
هەر موسافری سەر دیارانی

سەگ وات ستەمکېش زەمانەی ناهاڵ
(پەروانە)ی جەمین شۊخ (شەم) جەماڵ

مەر لېڵاوەنی بیناییت کۊرەن
مەر ڕەزای من بۍ یا دەست زۊرەن

با بۊی (شەم) هەوای بەغدا شارش بۍ
پەی پەس گەلەش من دەرکارش بۍ

وە زۊر ئاوەردش هەر وە بۍ رەزا
تا گورگان گەلەش نەکەران غەزا

بە گوسفەندان با بۊی دۊستەن
ڕەفێق هامڕاز عەسا و پۊستەن

وەرنە جە کۊ بۍ وە بۍ بەهانە
بگېرۊن جە بەر ئی بیابانە

ئازیز بە فدای کەلب وەفادارت بام
فرستادەی ڕای بەغدا شارت بام
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit