ئاڵەکۆک

وەلی دێوانە add_a_photo
وەلی دیوانی وەلی دێوانە
١٣. دڵ وەداخەوە
دڵ وە داخەوە، دڵ وە داخەوە
ئیم شەو خەریک بۍ دڵ وە داخەوە

جە داخ ئەو (شەم) شەوچراخەوە
تا ئاما باوێ جە ئېڵاخەوە

بادێ چوون نەسیم رەوزەی ڕزوانی
قووەت بەخش ڕۊح سەد ساڵ فانی

نەسیمی نەفەس (مەسیح)ئاسا بۍ
تەسکین بەخش زام دڵ شناسا بۍ

هەم شارەزای ڕای شای شەم جەمین بۍ
دۊس پەروانان خاتر خەمین بۍ

شەمیمێ جە عەتر زوڵف شەم ئەو شەو
دانە ڕووی دەماخ پەروانەی بۍ خەو

پەرسام ئەی نەسیم سوب خېز سارا
دەماخ جە بۊی عەتر زوڵف (شەم) دارا

دەوەندەی تېژباڵ سارا سەیرانی
ڕاهنمای ڕەهبەر ڕاگەی حەیرانی

یە چۆنت زانا من ئیم شەو مات بیم
(پەروانە)ی پەشېو حەبس زوڵمات بیم

کۍ شەمیم عەتر (شەم) نمانا پېت؟
ئەی بۊ ئاوەردی نەسیم کۍ دا پېت؟

وات: ئەی پەروانەی پەڕ سوختەی مەلال
تەن خەستەی ئەییام خوڕڕەمی ویساڵ

منیچ وېنەی تۊ مەعتووف (شەم) بیم
جە بۊی عەتر شەم دەروون پڕ غەم بیم
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit