ئاڵەکۆک

وەلی دێوانە add_a_photo
وەلی دیوانی وەلی دێوانە
١١. خەسرەو خەیاڵێ
خەسرەو خەیاڵێ، خەسرەو خەیاڵێ
ئاخ پەی خان خاس خەسرەو خەیاڵێ

ساحېب سپاوسان دارا ئێقباڵێ
موهەییا نە گەنج خەزېنە و ماڵێ

بەخشەندەی بۍ باک کۊی کەرەم بەیا
ساحېب شەوق و زەوق دڵ بۍ غەم بەیا

با ماوە شکار سەر دیاران دا
وە ماوای مەجنوون ڕۊزگاران دا

بدیا وە جەستەی خەم پۍ وارام دا
وە کۊمەی دیوان وەحشی سارام دا

وە سەیل ئەسرین دیدەی تارم دا
وە دەرد دەروون ئەندۊبارم دا

وە عوریانی (تەن) تەنیای تاکم دا
وە سەنگ باڵین خەفتەی خاکم دا

وە سەرگەردانی سەحرای چۊڵم دا
وە عاسا و کەشکۊڵ پۊس کۊڵم دا

وە ئاه و ناڵەی شەوان تا ڕۊم دا
وە زایەڵەی سەخت شین بۍ شۆم دا

وە پەشېوی بەخت شوومی چارەم دا
وە زوخا و زام جەرگ پارەم دا

وە بڵېسەی بەرز گڕ تۍ بەستەم دا
وە خەستەی خاتر خار جەستەم دا

بەزەییش باما وە جەستەی حاڵم
بزاناش کوشتەی کامین نەوهاڵم

جە کېوەن خاتر خەستەم گرتەن خەم
سفتەی سۊزانم چوون پەروانەی شەم

سەرمایەی عەقڵم کۍ کەردەن غارەت
کام دڵبەر بەردەن وە یەک ئیشارەت

بەڵۍ ئەو خەیاڵ (نەوفەل) نە دڵ بەرد
گیان وېش هیلاک ژار قاتڵ کەرد

نەکەردا ئەو فکر ناوەردا نە دڵ
نەشیا نە سەودای خەیاڵ باتڵ

یا وە گەنج و ماڵ یا وە زۆر وېش
شاد کەردا خاتر دېوانەی دڵڕېش

بکەردا هیممەت چوون خان (حاتەم)
(شەم) واسڵ وە من، من واسڵ وە (شەم)

هەر چەند مەوینوون نەی ڕۊزگاران
کەس نېیەن دڵسۊز سېیا ستاران

مەر هەر خوداوەند گوشایەندەی بەخت
ڕەها بدۊ بەخت من نەی بەند سەخت

وەرنە ئی بەندە زەنجیر پامەن
تا مەردەن چوون قەیس وا حەسرەتامەن
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit