ئاڵەکۆک

مارف ئاغایی add_a_photo
گەڵایەک وەری.
خەستە بارانێک
تەرمی شوشتەوە.

قەڵەشێکی زەوی:
مەرقەدێکی ون،

شەهید دەنێژرێ:
بێ کفن و دفن.

پەراوێز edit