ئاڵەکۆک

شێرکۆ بێکەس add_a_photo
ئەو سەرنجەی گرتتە چاوم
هێندەی نەبرد، وا هەستم کرد:
چاوانم بوون
بە دوو زنەی گوڵ و شیعر و
لە بناری نێو چاوانما هەڵ ئەقوڵێن.
ئەو دەستەی خستتە دەستمەوە
هێندەی نەبرد وا هەستم کرد
دەستەکانم
بوون بە شەقامی تریفە و
مەم و زینی پێدا ئەڕۆن.
بۆ تاقە ماچی خوداییش
من چی بڵێم؟ !
هەتا ئێستەیش وا هەست ئەکەم
هەر ئەوجارە
تاقە جار بوو
لە توانەوەی ئەو ماچەدا
من کێوی توور و
من مووسا و
خودام دیوە!

پەراوێز edit