ئاڵەکۆک

مەزڵووم add_a_photo
مەزڵووم دیوانی مەزڵووم
٦١. ڕەببی تۆ بۆ چی منت ڕیسوا کرد
ڕەببی تۆ بۆ چی منت ڕیسوا کرد
لە موڵک و میللەتت منت جیا کرد
بۆچی بە جارێ کەسیفت کردم
لە فەیز و ڕەحمەت موفلیست کردم
تانەی ئەغیار کەوتووە بە بار
بە دڵی حەزین لێت ئەکەم هاوار
شیفای دەردم لای تۆ مەوجودە
لە دنیا و ئاخر هەر تۆم مەقسودە
بەحری کەرەمت بۆ نایەتە جۆش
زەڕەیەک بەخشی بە منی بێهۆش
گەرچی من عاسی و خەجاڵەت بارم
ڕوو زەرد و مەحجوب زۆر شەرمەزارم
لە موڵکی تۆ دام هەر لەوێ ئەمرم
بە ڕووی ڕەشەوە دیوانت ئەگرم
غەرقی عسیانم دێمە حزوورت
بۆ تاوانبارە ئیسمی غەفوورت
خوایە بە جاهی شای بوراق سوار
خۆشبە لە جورمی مەزڵووم ی هەژار

پەراوێز edit