ئاڵەکۆک

مەزڵووم add_a_photo
مەزڵووم دیوانی مەزڵووم
٥٨. ڕۆژی خەیاڵ بە دڵما هات کەوا بیستە تەمەن یاران
ڕۆژی خەیاڵ بە دڵما هات کەوا بیستە تەمەن یاران
بە چی مەشغوڵ ببم، ئیتر چی بێ سەبەبی گوزەران
لە دوای گەلێ فیکر وخەیاڵ بە مەئیوسی دڵم دەر کرد
لەبەر چاوم نەما نەسرەت کە من ئەمرم، ئیتر بێ نان
کە من کەسب و کار و ئیشم لەبەر دەست و چاوم نەبوو
بە مەجبووری بگرم کەسێ کە ساحێب سفرەو خوان
فەقەت وتم وەها چاکە لەسەر فیکر و خەیاڵی خۆم
بۆ ئەو شەخسە من بنووسم نامەیەکی عەنبەر ئەفشان
خەیاڵاتی دڵم هاتە وجود و من بەیانم کرد
ئەگەر من تاڵیبی دنیام، ئەبێ فیکرم نەبێ ئیمان
ئەگەر موحتاج و بێ نانم لە دنیادا چیە باکم
کە ئەم دنیا فانییە، وەفای نییە لەبۆ ئینسان
شوکر مەزڵووم لە فەزڵی خوا خەرکی حەمدیە دائیم
خەساراتی نییە بۆ کەس خسوس دەرحەق بۆ موسوڵمان

پەراوێز edit