ئاڵەکۆک

مەزڵووم add_a_photo
مەزڵووم دیوانی مەزڵووم
٤٢. مردن لە داغت دڵ پڕ برینم
مردن لە داغت دڵ پڕ برینم
شەوو ڕۆژ دائیم هەر لە گرینم
بە شەو خەیاڵت کە دێ بە سەرما
بڵێسەی ئاگر وا لە جگەرما
ئەحواڵی قەبر دێتە بەرچاوم
دەجۆشێ دڵ و جەرگ و هەناوم
بڵێسە و گڕە و گریەی دەروونم
قرچەی دڵەکەی زار و زەبوونم
ئاگری عیسیان لە سەرتابەخوار
دەتکێ لە ئەعزام سووتانی یەکجار
نەماوە سەبر و تاقەت و تابم
غەیری ئازار و دەرد و عەزابم
بەو حاڵە مەزڵووم شەو دەباتە سەر
بە سەد موشەقەت جەفا و دەردی سەر

پەراوێز edit