ئاڵەکۆک

مەزڵووم add_a_photo
مەزڵووم دیوانی مەزڵووم
١٥. بۆ پارە گەلێ خۆی ڕیسوا ئەکا
بۆ پارە گەلێ خۆی ڕیسوا ئەکا
موبتەلای داو و سەد بەڵا ئەکا
بەیانی کردووە پیاوچاکانی زوو
دینیان دینارەو سڵ ناکەن لە سوو
پارەیە مایەی سەرگەردانییە
هەر پارە ئەسڵی ماڵوێرانییە
کەسێ کە پارەی هەبێ بە غەزەب
دینی بە پارە ئەدا بێ عەتەب
هەر کەس دینی خۆی بە سیم و زەڕ دا
خۆی خستە دۆزەخ، سەر کا بە قوڕدا
هەر پارە ئینسان ئەخاتە عیسیان
تەوللای ئەکا لە دین و ئیمان
پارە چەند کەسی کردووە مەغروور
وەکوو دێوانە بە مەستی مەشهوور
قارون بە پارە «تەککە بووری» کرد
خۆی ڕیسوای لای خواو پێغەمبەری کرد
کەسێ ئینسان بێ لە بۆ سیم و زەڕ
خۆی ڕووزەرد ناکا لە ڕۆژی مەحشەر
پێغەمبەر بۆخۆی داوێتی خەبەر
پارە فیتنەیە بۆ حاڵی بەشەر
مەزڵووم زەڕو سیم خاس بۆ ژنانە
سوک و بێ بەهای لای مەردومانە

پەراوێز edit