ئاڵەکۆک

سەید محەممەد تاهیر هاشمی add_a_photo
سەید تاهیر ھەوارگەی دڵان
٥٤. ئەی وجوودی پڕ لە جوودت قووەتی شەرعی مەتین
ئەی وجوودی پڕ لە جوودت قووەتی شەرعی مەتین
ئەی جەماڵی باکەماڵت شەوکەتی دینی موبین
فەردی ئەفخەم کانی عیرفان ماحیی کوفر و بدەع
غەوسی ئەعزەم، عەبدی قادر، موحەیی ئەسراری دین
بۆچ وەکوو عیسا بە دەم زیندوو ئەکەی عەزمی ڕەمیم
ئەی بە دەم تیراوی چەشمەی نۆشی فەخری مورسەلین
بۆچ حەیاتی مەعنەویت باقی نەبێ تا ڕۆژی حەشر
ئەی لە لێوی موستەفا جورعەی خۆری مائی مەعین
بۆچ هەتاوی مەجد و عیززەت تا ئەبەد تالیع نەبێ
ئەی دەروونت مەهبەتی ئەنواری رب العالمین
جلوەیێکی تۆ و فوتووحی بابی سینەی عالەمێ
یەک نیگاهی تۆ و سرووری یەک جیهان قەلبی حەزین
قەترەیی فەیزت هەزاران بەحری فەوز و مەعریفەت
ڕەشحەیی ڕەحمت هەزاران تاوی ئەمتاری یەقین
هەر پەیامی تۆ و هەزاران ئایەتی عیزز و عولا
یەک کەلامی تۆ و هەزاران مەخزەنی دوڕڕی سەمین
هەر گەدای دەرگاهی تۆ شاهێکی خاوەن تاج و تەخت
ڕەهنەمای ڕێی ڕاستی بۆ بێکەسان یار و موعین
هەرموریدێکت بە ڕاستی هادییە بۆ کەج ڕەوان
هەر غولامێکت بە ڕوتبە بۆتە قطب العارفین
ئەی بە قوربانی سەگی دەرماڵەکەت کەم گیان و دڵ
زوو بە سا فریام کەوە داماوم و پەست و غەمین
تووتگەکەی قاپی ئەتۆیە ئەی شەهی عالەم حەسەن
هیممەتێ کە بۆ شفای ئەی دافعی دەرد و ئەنین
من سرووری خاترم خۆشی و بەقای ئەم تیفلەیە
هیممەتێ کە بۆ شفای ئەی غەوسی ئەفلاک و زەمین
گەر نەخۆش بێ من لە غەمدا نێودڵم وەک دۆزەخە
هیممەتێ ئەی ئاستانت هەر وەکوو خولدی بەرین
زوو بە بۆ خاتر خودا و سوڵتانی جەمعی ئەنبیا
هیممەتێ کە بۆ حەسەن ئەی شاهی زومڕەی ڕاستین
هیممەتێ کە بۆ حەسەن تاهیر بکە ڕزگار لە غەم
ئەی دڵ و گیانم فیدات بێ و هەم سەر و ماڵم ڕەهین

پەراوێز edit