ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
٤٩. ئەوا سووتام لە حەسرەتدا سەبا تۆ بی و خوا ئیمشەو
ئەوا سووتام لە حەسرەتدا سەبا تۆ بی و خوا ئیمشەو
بەڵاگەردانی سروەت بم لە خەو هەڵسە دەبێ ئیمشەو
وەرە سەیری کزەی جەرگ و شەرارەی ناو دەروونم کە
ئەسووتێم هەر وەکوو قەقنەس بە بێ ئار و هەوا ئیمشەو
تەرەححوم کە بە ئەحواڵم ئەتۆ مەحزی ڕەزای باری
بچۆرە خزمەتی دولبەر بە بێ چوون و چرا ئیمشەو
بڵێ قوربانی غەمزە و ناز و عیشوەی چاوەکانت بم
من ئیستە چوومە سەر مەیتی لە کەیلی بێ سەرا ئیمشەو
تەماشام کرد ئەسووتێ وا بە دەم گریانەوە ئێژی
لە کوێ بێ بۆ منی بەدبەخت دەڵیلێ ئەی خوا ئیمشەو
بە مەرگی تۆ قەسەم جانا نەکەی ڕەحمێ بە ئەحواڵی
یەقینم هەس ئەسووتێت و بە قابیز ڕۆح ئەدا ئیمشەو
ئەگەر ئەمرت هەیە فەرموو لە عەتری زوڵفی عەمبەر بۆت
ئیجازەم دە هەتا بیبەم شەمیمێ بۆ دەوا ئیمشەو
سەبا گەر بێتو لەو عەترەی لە زوڵف و پەرچەمی داوە
نەهێنی بۆنێ بۆم ئەمرم بە بێ دەرزی و دەوا ئیمشەو
دەسا هەڵسە بە قوربانی خۆت و سروەی سەحەرگات بم
بڕۆ زوو بێرەوە بێری بڵێ مینە دەها ئیمشەو

پەراوێز edit