ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
٣١. هانا ها وە لات پەیکەکەی سەحەر
هانا ها وە لات پەیکەکەی سەحەر
بەیۆ ئیمدادم درەنگی مەکەر
وە کزەی سەبوون دووری باڵای یار
مەگریۆم ئێدەن چون شەرارەی نار
مەخێزۆ گڕ گڕ ئاهر نە جەستەم
کەردەن وە قەقنەس جەستەکەی خەستەم
ئامان سەد ئامان نەسیم سا وەختەن
با وە ئیمدادم دەردەکەم سەختەن
تۆی دەروون جە سەیل زوخاو بیەن کەیل
گڕ وستەن نە دڵ کزەی دووری لەیل
کوورەکەی دەروون وە خاشاکی خەم
ماڵاماڵ بیەن مەسۆزۆ کەم کەم
شەرارەی ئاهر دووریی شین لێش
دووی هەناسەی سەرد جەلا مەدۆ پێش

پەراوێز edit