ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
١٦٨. وەرە توبیو خوا یەک یەک لەحزە با شێوەت زیارەت کەم
وەرە توبیو خوا یەک یەک لەحزە با شێوەت زیارەت کەم
دەڵێی حق القدم فەرموو لەڕێتە ڕۆحم و دیدەم
کە شوعلەی دایەوە کوڵمت لە ژێر چمکی سیاماڵا
وتم خۆر بوو ئەوا هەڵهات لە ژێر هەوری ڕەشا قیبلەم
لە ورشەی خاڵ و پرشەی زوڵف و لەعلی لێوەکەی ئاڵت
شکا بازاڕی لەعل و سونبل و موشکی خەتا کەم کەم
شەماڵ لایدا کە دەسماڵت لە بەرقی گەردەن و خاڵت
وەکوو شووشەی شکاو جانا نەما عینوانی جامی جەم
درەوشا ئاوێنەی سینەت لە تۆی سوخمەی کەتانچی تا
بیعەینی سوبحی سادق بوو شوعاعی خستە ناو عالەم
بە حەربەی خەنجەری ئەڵماس سەری پەنجەی بلوورینت
شەقیکە دولبەرا تو خوا حیحابی ئەگریجە و پەرچەم
عەیان کە شەمسی ڕوخسارت دەریخە تاقی ئەبرۆکەت
بە جارێ با خەجاڵەت بن هیلال و بەردی دوو هەفتەم
ئەگەر بێ دەرکەوێ نەختێ بە ناز و عیشوە باڵاکەت
دەبەی نامووسی شمشاد و نەی و سەرو و سنەوبەر هەم
دەسا مینە تەماشا کە دەبێ سوبحەی لە ماڵ دەرچم
بسێنم باجی تاووس و خەراجی ئاهووانی ڕەم

پەراوێز edit