ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
١٢٩. عاشقی شێوەی کەسێکم مەهوەشی سیمین بەدەن
عاشقی شێوەی کەسێکم مەهوەشی سیمین بەدەن
دیدە مەخمووری سیا وەک دیدەیی ئاهووی خوتەن
دولبەری قەد عەرعەری لێو شەککەری ئەبرۆ کەمان
گوڵ پەری زۆر ناسکی ئەگریچە پڕ چین و شکەن
دیدە بیماری بیعەینی تورکی خوێن ڕێژی خەتا
گێسوو پڕ چینی، بەڵێ توو، زوڵفی تاتای یاسەمەن
سەرو باڵایی دڵ ئارا هەر وەکوو تووبای بەهەشت
حوور سیمایی پەریوەش تاووسی فەندۆق دەهەن
ڕوو بکاتە هەر مەکانێ شەرتە وەک جەننەت ئەبێ
شێوەیی دەس ناکەوێ مینە مەگەر سەنعای یەمەن

پەراوێز edit