ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
١١٨. شەوقی شۆڵەی شەم کوڵمی نازاران
شەوقی شۆڵەی شەم کوڵمی نازاران
عیشوەی نیم نیگای دیدە خوماران
لە هەر دڵێکا کە کەوتە ئەشکار
دای ئەڕێزێنێ هەر وەک زەهری مار
هەر تیری غەمزەی نەونەهالان بوو
پەیکانی وە ناز ماوەی خاڵان بوو
فەرهادی شێت کرد وا بە هێواشی
بە ئاسن بردی وەک مێوە تاشی
بە بەرقی شمشێر سەر گۆنای شیرین
بەردی بێ ستوون لەت کریا بە قین
کە چی لە مێژووی عالەم ئارادا
شۆرەت بۆ فەرهاد ما لە دنیادا
دیارە لە چین بوو فەرهاد لە پێشا
شیرین بە کەمەن زوڵفی ڕایکێشا
بوو بە عەوداڵی پرشەی خاڵەکەی
کردی بە سەنگ تاش چاوە کاڵەکەی
ورشە و پرشەی ڕووی خەرامانی چین
شەوقی دایەوە لە خاوەر زەمین
کە خورشیدی کرد وێڵ و دەر بە دەر
جێی هێڵا تەختی شەهنشای خاوەر
پەیکانی برژانگ سیای خەرامان
فەوتانی سوپای خوێنرێژی خاقان
چی بە ئازایی و مەردی و دەمڕاسی
خۆرشید لە مێژوو نوسیاوە باسی
جوانی یوسف بوو زوڵەیخای ساوا
جێی هێڵا شاهی موڵکی خۆراوا
دانیشت بە کوێری لە ژێر سای چەرداخ
شازادەی مەغریب شۆخی بەرز دەماخ
چی کردوە برزوو مێژووی لێی ئەدوێ
خۆرشید بە شمشێر فەرهاد بە تەشوێ

پەراوێز edit