ئاڵەکۆک

تاهیر بەگی جاف add_a_photo
یاران فەرهادم...
جانشین خاس قەوم فەرهادم
ئەوڕۆ کە فەرهاد پۆشان وە کەفەن
ئەرواش کەرد فیدای شیرین ئەرمەن
پەرسا یەک یەک نام، دەروون پڕ دەردان
بە حاڵ ئەحواڵ هەناسە سەردان
قەیس و وەیس و من وە تاقیق خەمبار
یەکسەر تەعداد کەرد، ئەو ڕوزشمار
وات کێ بۆ لایەق پەی مەقام من؟
گوم نەبۆ تا حەشر سەودای نام من
من کەر گوزیدە پەی وارس وێش
سپەردش وە من کاڵای ئێش و نێش
شێتی و مەدهۆشی، وێڵ سەر کێوان
عەزاب دووری دەرد بێ دەرمان
بێ خورد و خاو بی سەودای ئیشتیاق
ئاگر هیجران زووخاو فیراق
نویسا، نە دەفتەر وە هوون زامان
یەک یەک پەرێ من هەر چی پێش ئامان
وات، یە سەرمەشقەن پەی تۆ بزانی
ئیسمت مەشهوور بۆ فەرهاد سانی
یاران فەرهاد مەرد، وە ناکامەوە
پەرێ ئاخ و داخ، من هەر مامەوە
شەرت بۆ چوون فەرهاد، چینیی دەروەدەر
وێم کەم بە سەرگەرد خاڵان دڵبەر
بەڵ وێنەی فەرهاد دێوانەی خودسەر
نەجات بۆم جە دەست چەرخ بەد ئەختەر
یە تاهیر واتەن دەروون پڕ جە خەم
زامش جە زامی فەرهاد نیەن کەم

پەراوێز edit