ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
٨٦. ئەی یاری جەفاکێش دڵ ئازاری هەتا کەی
ئەی یاری جەفاکێش، دڵ ئازاری هەتا کەی؟
ئەی شاهی لاڵان، پێم بڵی، ئازاری هەتا کەی؟
فرمێسکی دوو چاوانم ئەکا هاژە وەکوو چەم
ئەی چاوی غەمان پێم بڵی خونباری هەتا کەی؟
مەفتوونی زەدەی تۆم و برینداری دوو چاوم
ئەی شێوە پەری پێم بڵێ عەییاری هەتا کەی؟
پەروانە سیفەت سوختەیی بێ پەڕ و باڵم
ئەی شەمعی شەبستان پێم بڵێ بێزاری هەتا کەی؟
بەینێکە منم ساکنی بَیتُ الحَزَنی غەم
ئەی تازە جەوان پێم بڵێ غەمباری هەتا کەی؟
دڵی بولبول بێچارە و ئالوودەیی شینە
ئەی شاهی گوڵان پێم بڵێ غەدداری هەتا کەی؟
شەو تاکو سەحەر مەستم و مائیل بە فوغانم
ئەی نووری چەمان پێم بڵێ بێداری هەتا کەی؟
مەجنوون و سەراسیمە و بیمارە دوو چاوم
ئەی نەرگسی جان پێم بڵێ بیمار هەتا کەی؟
وەک شاهیدی کەنعان شەهی حوسن و جەمالی
ئەی شاهی زەمان پێم بڵێ دڵداری هەتا کەی؟
سەییادی دوو چاوانت ئەکا سەیدی دلی خەڵق
ئەی غارەتی دڵ پێم بڵێ شەرراری هەتا کەی؟
ئەی زینەتی فیردەس تۆی جانی ویساڵی
ئەی ڕاحەتی دڵ، ێم بڵێ سەرشاری هەتا کەی؟

پەراوێز edit