ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
٣٦. چونکە من کوردم بە کوردی پێم بڵێ یاری عەزیز
چونکە من کوردم بە کوردی پێم بڵێ یاری عەزیز
مەتڵەب و عوزرت چییە گشتیان بە جارێ بێنە ڕیز
من هەتا کەی لێت قبووڵ کەم؟ بێوەفایی تا بەکەی؟
مەعزەرەت مەقبوول نییە ئێمڕۆ لەلا ئەهلی تەمیز
بەینی ئەمن و تۆ وەهابوو لێم نەپرسی دەفعەیە
چڵ شەوە کەوتووم نەخۆش و مات و دڵ مەحزوون و زیز
سەروەتی خۆتم بەجارێ بۆ بنێری نامەوێ
چونکە دنیا هیچە لا من، بێ بەهایە وەک پەشیز
تا زووە بۆ مەحکەمەی کوبرا حازر ببە
چونکە دەعوا دوایی نایەت تاکوو ڕۆژی ڕەستەخیز
ئەی ویساڵی بەسیە بۆی دانێ جەزا تا حەز ئەکەی
چایی سندووقێکی گەورە، شەکری لەندەن نۆ قەفیز

پەراوێز edit