ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
٢. ئەگەر خورشیدی ڕووی دەرخا لەسەر خۆی لابدا تارا
ئەگەر خورشیدی ڕووی دەرخا لەسەر خۆی لابدا تارا
ئەبن مەخفی مەه و ئەختەر لە شەوقی تەلعەتی زارا
بەبێ گوڵ نامەوێ چ بکەم لە گابەروا و سپیدارا
فیدای چاوی ئەکەم موڵکی جەم و ئەسکەندەر و دارا
- - - - - - - - - - - - - - - -
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
ئەگەر شەو بێت و بمشێلێ لەسەر دۆشەک جیهانئارا
به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را
سیاحەتگاهی خووبان وەکوو جەننەت لە دنیادا
کنار آب رکن‌آباد و گل گشت مصلّی را
خودا چ بکەم لە زوڵف و خاڵ و چاوی کاڵ و لێوی ئاڵ
چنان بردند صبر از دل که ترکان کانی یغما را
جەماڵی ئەو دڵارایە، جەلایی صبغة اللهیە
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
مەکەن لۆمەم لە عەشقی یار، دڵ و شەرم و حەیام ڕۆیی
که عشق از پردهٔ عصمت برون آرد زلیخا را
وەها مەجهوولە گەنجی ڕووت لە چینی ئەژدەهای زوڵفت
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معمّا را
قسەی ناسێح لە گوێ مەگرن قبووڵی کەن هەموو هەر وەک
جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
لە زاری تۆ ئەگەر ببیەم جنێویش هەر لەلام خۆشە
جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا
ئەوەندە جوان و شیرینە ویساڵی بەندی ئەشعارت
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

پەراوێز edit