ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
١٢٧. ساقی وەرە مەیخانە و مەی تێکە درەنگە
ساقی وەرە مەیخانە و مەی تێکە درەنگە
لەم بەزمە تەماشاکە کە وەک بەزمی پەشەنگە
ئەو ئەبرۆ و موژگانە وەکوو تیغ و خەدەنگە
ئەی پەڕتەوی ڕەنگت وەکوو ڕەنگی هەمە ڕەنگە
خاڵت بە مەسەل... زولفی سیاهت، شەوەزەنگە
ئەی سەروی چەمەن، قەدد و میانت بە مەسەل موو
ئەی ڕوویی تۆ ئەفلاک و جەبین میهر و مەه ئەبروو
تا چەند لە عوششاق دەبی نافەڕ و بەدخوو
بەزم و تەرەب ئامادەیە، ساقی مەیێ فەرموو
دەنگی دەف و ناڵەی نەی و ئاوازەیی چەنگە
گێسوویی تۆ وەک عەنبەر و فیردەوسە کەنارت
گۆنای تۆ وەک مەجمەر و چون عوودە عوزارت
دڵ مورغی پڕ ئازارە لەبۆ غونچەیی زارت
سەد نامی خودا بێ لە دوو پوستانی ئەنارت
گرد و شلک و نازک و پڕ چنگ و قەشەنگە
سەیری کە زەنخدانی چ شیرینە بە کاڵی
مەحجووبە لە پێش کانی دەم و دورجی لوئالی
کردوویە دڵم خەستە و ئاشوفتەیە حاڵی
لێوت کە وەکوو لەعلی بەدەخشانە بە ئاڵی
ڕەنجووری مەکە بەینی دەهان غونچەیی تەنگە
ئەو ڕۆژە لەگەڵ عەشقی تۆ من بوومە برادەر
غەم هات و فەرەح ڕۆیی دەروون بوو بە سەماوەر
گرتوویە شەهی حوسنی تۆ ئەم موڵکە سەراسەر
تابووری موژانت لە گەڵ ئەگریجە بەرابەر
وێستاوە دەڵێی عەسکەری ژاپۆن و فەرەنگە
خورشیدی ڕوخت زینەتی دنیایە وەلاکین
سینەت بە مەسەل ڕۆزەیی گوڵهایە وەلاکین
ئەقداحی لەبت شیشەیی سەهبایە وەلاکین
چاوت بە مەسەل ئافەتی دڵهایە وەلاکین
بۆچ وایە کە ئەبرۆیی کەچت مەیلی بە جەنگە
بۆ لەعلی لەبی تۆ بوو، کە وامیق بوو پەرێشان
نەک هەر منی بێچارە کە بووم والە و حەیران
یەک دەفعە تەماشا کە تۆ ئەی شاهیدی کەنعان
جیسم و دڵەکەم خەستە و خوێنینە بە قوربان
کوژراوی موژەی تۆیە نە کوژراوی خەدەنگە
ڕەحمێ بکە ئەی گوڵ بە دڵی بولبولی ناشاد
کاشانەیی ئەحزانی غەریبان بکە ئاباد
بڕوانە کە خەرمانی ئومێدم بووە بەرباد
غەڵتانی دمی حەسرەتی عەشقم وەکوو فەرهاد
کێوە بەدەن و سینەیی و سەرپەنجە قوڵنگە
مەجنوون و سەراسیمە و ئوفتادە و بێ ڕێم
بەو وەعدە کە ئەو دایی و وتی بمرە ئەمن دێم
زینهار کە ئەو یارە دڵ ئازوردە بووە لێم
دووچارە بە جەنگ تالیبە، من مایلی سوڵحم
گەر سوڵحە وەگەر جەنگە دەسا فەرموو درەنگە


ئەی پەرتەوی ڕەنگت وەکوو ڕەنگی هەمەڕەنگە
خاڵت بە مەسەل زولفی سیاهت، شەوەزەنگە

بەزم و تەرەب ئامادەیە، ساقی مەیێ فەرموو
دەنگی دەف و ناڵەی نەی و ئاوازەیی چەنگە

لێوت کە وەکوو لەعلی بەدەخشانە بە ئاڵی
گەنجوور و نگەهبانی دەهان و دەمی تەنگە

تابووری موژانت لەگەڵ ئەگریجە بەرابەر
وەستاوە ئەڵێی لەشکری ژاپۆن و فەرەنگە

سەد نامی خودا بێ لە دوو پوستانی ئەنارت
گرد و شلک و نازک و پڕ چنگ و قەشەنگە

بۆ باری خەمت گەر بەدەنم سستە مەڕەنجە
پێکراوی موژەی تۆیە نە کوژراوی تفەنگە

سەرگەشتە و و ئاشوفتەیی ئەشقم وەکوو فەرهاد
کێوم بە دڵ و سینە و سەر، پەنجە قوڵەنگە

چاوت بە مەسەل ئافەتی دڵهایە وەلیکن
بۆچ وایە کە ئەبرۆیی کەچت مەیلی وە جەنگە

لەم ڕۆژە کە ڕووم خستە بەری پێی و وتی پێم
ئەی ئەبلەهە، کەی ماڵشی ئاوێنە بە سەنگە؟

مەنعی مەکە تاهیر کە ئەگەر مات و خەمۆشە
دێوانەیی ڕووی تۆیە نە مەستی مەی و بەنگە

«تاهیربەگ»
پێنج خشتەکی لەسەر شیعری تاهیربەگی جاف

پەراوێز edit