ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی وەرگێڕانی چوارێنەکانی خەیام
٥. درووست کردنی ئاسمان جوانە
درووست کردنی ئاسمان جوانە
ئاخری تێکی دا ئەم تاسە جوانە
یەک هەفتە شەراب بخۆ بە سەربەست
وریا بە جومعەیش بەرنەدەی لە دەست

پەراوێز edit