ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی وەرگێڕانی چوارێنەکانی خەیام
١٢. فەلەک ئاخری بۆ هیلاکی تۆ
فەلەک ئاخری بۆ هیلاکی تۆ
قەسدی کوشتنی گیانی پاکی تۆ
پیاڵە و سوراحی هەڵگرە ئەی جوان
بگەڕێ لەگوێ سەوزەی لای چەمان

پەراوێز edit