ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی دیوانی عارف عورفی
٣٣. کە من کوردێکی ئیسلامم لەژێر ئەم خاکەدا مردووم
کە من کوردێکی ئیسلامم لەژێر ئەم خاکەدا مردووم
لە سایەی دینی غەڕڕاوە بە مردووم تێمەگە زیندووم
لەلاێی ئەحمەدم جەدد و لەلایێ شای نەقشبەندی
فیدای ئەووەڵ، سەنای دووهەم، غوڵامی دەرگەهی هەر دووم
دەمێ ساڵە لەژێر باری گوناها قەید و مەحکوومم
لە بەندیخانەیی دونیا بەجارێ وا شکور بەربووم
خودایی حاکمی عەدڵ و محەمەد شافیعی موزنیب
لەسەر جەیشی بەهەشتانا قوماندارێکی سەر ئوردووم
عەمارەتگاهی دیوانی وجوودم سایەکەی دینە
لەسەر ئایینی ئیسلامم لە زومرەی --- دە و دووم
درێژەی شیعری دەوامی سەر وەفا بوونم نیشانەی حەددی زاتم بوو

پەراوێز edit