ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٩٥. حاجی گیان سروور
حاجی گیان سروور...
وەخت شادییەن زەمزەمەی سروور
جەی سەردی ساعەت دڵ نەکۆ خوتوور
تسلیم بۆ وە هەق وەشادی و شکوور
جە فیرقەی بەدان وێش بکەرۆ دوور
ئومێد هەن داخیل ببۆ وە حزوور
پەیمانە دروست سککەش ببۆ مۆر
داخیل بۆ وەشەرت وەبێ زوڵم و ڕۆر
نیجاگەی ناساز دەروون کەردەن توور
یەکجار زاڵمەن گەورەی - - وە کوور
صاحب الوقار بە غایەت غروور
مەبۆ بکێشیم ئەی یار وە زەروور
یاران گرد بێوەی ناچارەن مەجبوور
وەدەست مونکیران دائیما مەقهوور
جەی پردی سیرات گشت کەرۆ عبوور
یەکسەر زندە مۆ گشت ئەهل قبوور
قەلب سەلیمان بێ عەیب و قسوور
جە دیوان هەق خەڵاتش مۆ نوور
پەی نیکان حازر شەرابەن تەهوور
ئافاقە مەبۆ پەی فیرقەی زەبوور
جەی ساڵ ماردا زهوورەن زهوور
یاران خەڵاس مۆ جەی دەرد و ڕەنجوور
هەر کەس وە ڕاستی بکەرۆ پەیجوور
داخیل وە گرۆی زات شاه تەیموور
وەختەن ئیسرافیل نەفخ دەرۆ وە سوور
یانەی بەدکاران یەکسەر بۆ خاپوور
چەندێ غواسە سەفینە و پاپۆڕ
جەی بەحری بێ پەی نیگوون مۆ شەیپوور
مەگەر وە ئەلتاف پادشای غەفوور
یاران نەجات بۆ نەی گەرداب تۆڕ
ئەی دەردە سەرە مۆ وە شادی و سوور
نەوای خۆش ئەلحان دەنگ ساز و سەمتوور
نحن قسمنا کەم کەردن نانم
ڕەوشەن زەمیر بۆم ئاوێنە بلوور
بێزارم جە دەست نەفس تەڵخ و شۆر
هەر هان جە تەحریک پەرێ سەڕ و شۆڕ
دەوران مۆ وە دەور نەگیسا و شاپوور
مووسا گۆستاخەن کەلیم کۆی توور
نەبی سولەیمان شای تەیر و تیوور
جە فەرمانشەن یەکسەر مار و موور
زات حەیدەر ئاورد وەنیمە ڕۆ خۆر
عیسا زندە کەرد چەند مەردە مەزکوور

پەراوێز edit