ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٨٦. حاجی نەمەندەن
حاجی نەمەندەن...
ئەدەب و ئەرکان نەیجا نەمەندەن
حرس و نەفس غاڵب ئیمان پەرگەندەن
مەعلووم نیشانەی هەزار و هەندەن
دوانزدە بورج تەمام مەر حەساب چەندەن
پەنامان وە زات شای خەیبەر کەندەن
یار یەک وجوود گشت وە یەک بەندەن
گفتووگۆی یاران چون کەللە قەندەن
مونکیران مەراق وە فێڵ و فەندەن
یاران گرفتار حەڵقەی کەمەندەن
بیمار بێ دەرمان نامەی مەرگ وەندەن
شکاکان جە کەیف چە شادی و خەندەن
تاک تاک جە ڕووی ئەرز یار ساغ مەندەن
ماباقی شلۆق مەشغووڵ ڕێش خەندەن
ئەی خەیاڵ خام فیکر لێم سەندەن
چە تۆ زیاتەر هەنی کێم هەنەن
قەرار یار مافەوق سۆگەندەن
حاجی سەبر و حوکم تەمام پەسەندەن
مەعنای یار مەربووت وەیەک پەیوندەن
نەوا چون شکاک بیر پەی یەک کەندەن
سوڵتان تیر وە ڕووی شکاکان شەندەن
کاسە پڕ بییەن گوناه جە گەردەن
یە واتەی مەڵڵا گفتارش ڕەندەن
ڕەزیل و ڕیسوا چە عالەم پەندەن
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit