ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی نەخۆشی...
واستە شنەفتم واتشان نەخۆشی
پەی عەشق ڕای هەق دەروون پڕ جۆشی
چەمەڕای ڕەجای زات خامۆشی
غافڵ مەنیشدێ وەفەرامۆشی
وەخت هیممەتەن یاران دڵ خۆشی
پەی جیفەی دونیا نەوی ئاڵۆشی
زات وەفادار گەوهەر فرۆشی
مەست ڕۆی ئەلەست ئەزەڵ مەی نۆشی
تەعنەی «مەنا و مەین» دائیم نەدۆشی
وێت پارێز بکەر جە شەڕ فرۆشی
حەرف ئەی کەمتەر بگێر نەگۆشی
ساحێب دەوڵەتەن یەکسەر وەکۆشی
جاشان خاڵی مەند شین وەبێ هۆشی
مێردان هەق بین ئەتۆ هاملۆشی
داخڵ وەئۆردی زات سفید پۆشی
مۆ قەبووڵ کەری دشنام و خۆشی
بە وێنەی ئسقێل، ئەبرەم و مۆشی
چی زەمانەدا دەروون تەشویشی
سککەی شەرت بتوون وەلەو بێ ڕیشی
چە ڕای هەقیقەت هەر چە تەفتیشی
سادیقەل قەولی خۆش موفەتیشی
یە مەڵڵا واتەن بیلمیور ئیشی
ئەختیار و پیرەن بڕیان کریشی
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit