ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی ساڵ مار...
وەعدەی زهورات حاجی ساڵ مار
دەلیلێ قاتیع وەنەم دان ئیخبار
پەرێ یارستان بکەری ئیزهار
دەور یارانەن پەشێوی ئەغیار
چەی وەختە کردار مەدەد سەد هەزار
چی سەردی ساعەت چی تۆف قەهار
خزمەت وەپاکی حەساوەن کردار
گشت مەبۆ وە تەوق ئی جیفەی مردار
مەمانۆ وەجا میرات بەد کار
جە تەعنەی بەدان دڵ کەریم عەمار
پشت و پەنامان شای هەژدە هەزار
ئومێدەوارین وە شای کردگار
نەجاتمان بدۆ چەی زیندانی تار
یەکسەر خائینەن هامسا و هام جوار
مەعلووم بۆ چە لات تەخریب مۆ عەوار
سواران حازر پەرێ بەغدا شار
فەوت و فەنا مۆ فیرقەی گشت ئینکار
دونیا مۆ زوڵمات یەکسەر تیرە تار
مەلۆ وە دیوان یار گەردەن لار
زێر و زەبەر مۆ گشت قەسر و تەلار
بەیان قوش نەجاش مەوانۆ جار جار
لاشە وێنەی کۆ سەر وێنەی منار
مەڕێزۆ وەهەم سەغیر و کیبار
حەق مەزڵوومان شەهیدان زار
یەک یەک مەستانان چە قەوم کوفار
دونیا مۆ گوڵزار وە دەوران یار
قاسیدان خەوەر مەدان شار وە شار
وە پانزدە مەسرەع خەتم بی گوفتار
ڕۆحم فیدات بۆ یار وەفادار
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit