ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
ئاغە فیداتم...
ئاغە گیان قوربان تەمام فیداتم
دائیما موحتاج دەنگ و سەداتم
مونتەزر وە ئەمر وەعدە و سەعاتم
ئیمساڵ وە خزمەت یاران نەهاتم
یە خەیلێ وەختەن بڕیان بەراتم
عاجز و مەحزوون چە گۆشە ماتم
بێ شەوق و بێ زەوق وەبێ خەڵاتم
لقا الله الحق مەدۆ قنیاتم
بێزار چە دیدار حۆری جەنناتم
مەبۆ بپەرسی داد و شکاتم
پەرێ ئاغای وێم ئی شیعرە واتم
چەی سەردی سەعات تەڵخەن ئەوقاتم
چە دووری یاران زۆر خەجاڵاتم
ئەختیار پیرەنان بێ دەستەڵاتم
هەمیشە مەراق خاک و پای ڕاتم
مەعیووب مەخڵووط ڕووی سەربەساتم
نادان موفلیس وەبێ ئەقواتم
چەی سەردی ساعەت دەروون زوڵماتم
مەر زات بیچوون بدۆ نەجاتم
دایم چە دووعای دەفع بەڵاتم
ئەر قەبووڵ کەری بەندە مەڵڵاتم
موقیم چە تەرفیع شەوق و جەلاتم
شەبان تا وە ڕۆژ هەر چە سەناتم
ئەر تاڵبەنی دایم چە لاتم
دڵشاد مەسروور شەوق و خەناتم
بەڵێ چی زەمان کەم ئیلتیفاتم
ئاغا گیان هەر وەقت من وە تەماتم
بەڵێ چە ئی وەقت وەبێ تاعاتم
بێ یار و یاوەر وەبێ حاڵاتم
یاران ڕەحم کەن وەحاڵ حەیاتم
شیوەن بێهوودەن بعد المماتم
فیدای ڕدێن، بەژن و باڵاتم
مەبۆ گۆش بدەی وە مەلاقاتم
وە هیممەت تۆ خۆش ئەشعاراتم
غایەت لەذیذەن گشت مەقالاتم
پەی ساڵێ هەنی سەوز مەبۆ کاتم
پەرێ هیچ شەخسێ ئی ڕەزم نەواتم
گشت وە ڕمووزەن یەکسەر ئەبیاتم
موحتاج ئوستام کەمەن ئاڵاتم
غایەت لەزیزەن کار و سەنعاتم
ئوستاد کامڵ وەتۆ ڕەجعاتم
چە زاهر سەواب خەفا پەنهانەن
نیک و بەد چەلای خالق عەیانەن
حەیات و مەمات چەلام سییانەن
چ حاجەت وە حەرف واتەی بەیانەن
ئی نەفس غەددار خەتای کێمانەن
عاقبت الامر مەردەن ڕێمانەن
نەفس ئەممارە دایم عیسیانەن
نەفس موتمەئین قانیع وەنانەن
نامە بۆ سەیید ئەلیاس

پەراوێز edit