ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی جە یادت...
مەعلوومەن مەڵڵا بەرشیەن جە یادت
بگێرە تەریق پیر و ئوستادت
تاکو زیاد بۆ واناو سەوادت
حی لایموت بدۆ مرادت
جار جارێ بەندە نەشۆ جە یادت
تەقەلای سوود ئەی ڕەنج وە بادت
وەکۆنا لوا ئابا و ئەجدادت
عەناسر ئیکمال پۆختەن بونیادت
وەڕای هەقیقەت هەق کۆ ئیرشادت
تەمام ناقسەن کۆی ئیعتیمادت
وەدەست حرس و نەفس مەدۆ جەلادت
وەهەق نەیاوان داد و فریادت
ئەی جیفە هیچەن مەکۆ بەربادت
فریاد ڕەس حازر مۆ وە ئیمدادت
بێزارم جە دەست کار عینادت
زۆر وە قیمەتەن دانە و مەوادت
یاڕەب ڕەوشەن بۆ زەین و فوئادت
عالەم سەرگەردان بەحر ئینجیمادت
یەکجار کەم بییەن جوود و جەوادت
نەرم نمەبۆ دڵ، کوورەی حەدادت
بۆ فەقێ حەمە حەیدەر

پەراوێز edit