ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٣٤. ئەی شۆخ مەحبووب چە ئاهووی سارا
ئەی شۆخ مەحبووب چە ئاهووی سارا
یەکدەم با دڵم بکەر مەدارا
خەدەنگ غەمزەت چون سەنگ خارا
بزەن وە دڵم بکەر سەد پارا
بزەن یەک خەنجەر من بکەر ڕیسوا
ئەی نوور دیدەم چەشم کەر باڵا
جارێ چە وەسڵت نەیاوام بەکام
دەخیلەن جڵەو بگێر وە ئارام
ئەگەر تابووتم بەران پەی مەزار
ئەگەر نمەیی بکەر ئینتیزار
من عاشق تۆم چە نام یار و غار
با مروەتت بۆ مەبەر ستەم کار
کافییەن پەی من چە ڕۆژێ یەک جار
بوینی وەچەم جەماڵ دڵدار

پەراوێز edit