ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٩١. یارستان ئیتیفاق
یارستان ئیتیفاق...
چەنی یەک بوودێ یەکسەر ئیتیفاق
بتەرسدێ چە خەوف پادشای ڕەزاق
وەز بدەی کەلام مەکەردێ مەزاق
سوپای حرس و نەفس بکەردێ ئیتلاق
خانەی هەزاران خاپوور کەرد نیفاق
رازق المرزوق مەدۆ ئیستیحاق
چەنی یەک مەکەن جەنگ و ئیستینتاق
هەر کەس وە گرۆی وێش بییەن ئیلحاق
فیرقەی یارستان دایم ناتیفاق
یاران یاوەران قەلبم بی ئیحراق
چە دووری دیدار یار ئیشتیاق
دادم نەیاوان وە هەفتەمین تاق
ئەی وەفا داران کارم بییەن غاق
شەش جیهەت یەک سەر لێم بی ئیستیغلاق
کەی زائیل مەبۆ یاڕەب ئەی فیراق
مەکەرۆ ڕەجای صاحب البراق
وەرنە زیانی مەدۆمان شەلاق
هەزاران ئاما ساحێب تەمتەراق
چەی دەریای فانی نگوون بی ئیغراق
ئیکمال بکەردێ ئەسباب و سیراق
کافییەن مەڵڵا تەتویل ئەوراق

پەراوێز edit