ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٧٠. یاران ئیختیلاط
یاران ئیختیلاط...
چەنی یەک بودێ یەکسەر ئیختیلاط
دەوام نەدارۆ ئی فانی ڕیباط
لازمەن چەی وەخت هەم سەبر و سەبات
خسوفەلقەمەر مەکەرۆ ئیسپات
تاعوون و ئێولەت ئیحضارەن ئافات
ئەر سەد نۆش کەردێ ئی قەند و نەبات
نمەیۆ وە داد پەی ڕۆژ هەی هات
دڵتان خاس کەردێ چی سەردی سەعات
کەسب حەڵاڵی خاسەن پەی ئەوقات
لقا الله حەق پێم مەدۆ قنیات
بێزار چە دیدار حوری الجنات
پەی حۆری مەکەن ئی صوم و صەڵات
یا حەق نیک و بەد عەیانەن چە لات
وەکار نمەیۆ هەزاران ئەبیات
بورهان و دەلیل لازمەن ئیسپات
چونکە عەوەجەن تەمەڵ و حەیات
پینە نمەبۆ وە هەزار خەیات
یاران بێزارم چەی فانی حەیات
چەی زەمانەی سەخت حازرەن مەمات
مەگەر فراوان دارۆم غەڵەتات
بێ عیلم و عیرفان نەوانام مەلەففات
عەفوم بکەران چە گشت سەهوییات
ساکن بەر مەڵڵا مەکەر خەیاڵات

پەراوێز edit