ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٦٨. یار هامفەردم
یار هامفەردم...
یاری دوڕ شوناس تۆنی هام فەردم
مەبۆ بکیانی دەوا پەی دەردم
بیاوی وە داد هەناسەی سەردم
مەلوول و مەحزوون دەست نامەردم
چە بەدبەختی وێم شکاتت کەردم
دائیمەلمەدام چە بەر دەڵ بەردم
سەبەب جە ئێدەن یادت نەکەردم
چەرخ کەچ ڕەفتار ڕاست ناوەرد نەردم
چە دووری دیدەت ئەرواح سپەردم
چەند تەقەلووبات چە دونیا وەردم
خاسان خەڵاس بین من مام نەمەردم
شەبان تا بەڕۆ نامت مەوەردم
چە لای خاس و عام مەدحت مەکەردم
چە بەد ئەتواری دایم ڕوو زەردم
چەی موڵک و وەتەن مەکەران تەردم
پەرێ گفتووگۆ من سوارێ مەردم
یەک فلسێم نییەن پەی ئادای قەرتم
بێ شەوق و بێ زەوق زیادەن دەردم
هیممەت چە قاپی یار تەڵەب کەردم
یا حەق ڕاست باری مەوزوون بۆ فەردم
چەی زەمانەدا خەیلێ دڵ سەردم
ڕەوان ببۆ ئاو نام وەرد و چەردم
گرفتار وەدەست نەفس نامەردم
دائیما مەشغوول ئی جرت و فەرتم
گرفتار وە دەست قەوم بێ شەرتم

پەراوێز edit