ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٥٧. کاک فەقێ جواب
کاک فەقێ جواب...
چەند شیعرم کیانا نەنویسنای جواب
دونیا نەمەندەن وەختەن بۆ خەراب
بە حوکم بێچوون پادشای وەهەاب
مەئموور ئامادەن وە تەعجیل و تاب
حورمەت قەلیلەن جە دۆست و ئەحباب
مەردان چەنی زەن بییەن وە ئەرباب
جاهیلان مەراق عارەق و شەراب
مەگەر چە ئاخر دڵ گێرۆ حوباب
نێکان خەڵاس بۆ بەدان دڵ کەباب
هەزاران ئاما چون ئەفراسیاب
جەی دەریای فانی نیگوون بی غەرقاب
یەکسەر مونافق شێخ چەنی شەباب
جە ماڵ حەرام مەکەن ئیکتیساب
ئاشناهی ئەزەڵ گشت بی وە ئەجناب
بێگانە مەشغوڵ حەدیس و کیتاب
جە هیچ بەشەرێ نەدارۆم عیتاب
فەقێ عەزیزم ئەی عالی جەناب
وێش مارۆ وەڕام ئەر خێر ئەر سەواب
بەندەی ڕووسیاوم حلمی الالقاب
هاتف وەی تەورە کەردەنش خیتاب
قەرار نەدارۆ ماهی جە ڕووی ئاب
چەو گا مۆ مەتین کوورەی ئافتاب
شەبان تا بەڕۆژ هیچ نەدارۆم خاب
وەختەن پەی یاران ببۆ فتح الباب
خەڵاس بین جە دەست چنگاڵ قەساب
خودا بەرارۆ کەشتی نەگەرداب
هاوار فریاد ڕەس جەرگمان بی خوناب
وە یانزدە مەسرەع شیعرم خۆش مەئاب
پەی فەقێی خاسم کیانام وە شەتاب
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit