ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٤. ئیبتیدا بە نام حی معظم
ئیبتیدا بە نام حی معظم
خالق المخلوق بەبێ زیاد و کەم
راس المال دەوێت سەرمایەی قەڵەم
پەنامان وە زات شاه ذو الکرم
ئی کەشا کەشە ئی ڕەنج و ستەم
گشتش پەی جەناب حەزرەت شکەم
مەعلووم بۆ لێتان یاران هامدەم
زینهار پەی جیفە مەکەردێ نەعەم
گرۆی عاقڵان نۆش مەکەرۆ سەم
چەنی هیچ فەردێ نمەدەرۆ دەم
ئی ڕەزاڵەتە غوصەی چەنی غەم
گشتش پەی جەناب حەزرەت شکەم
مەرد حەق بایەد هیچ کەس نەکۆ زەم
قافڵەی عەقڵش نەوا کەرۆ ڕەم
حرس و نەفس زۆردار چون مار ئەرقەم
دایم غوڕانەن وەک شێر و دژەم
دەسیسە و دروغ بەد بەختی ئادەم
گشتش پەی جەناب حەزرەت شکەم
کەللەم پڕ غوبار چە تۆز و چە تەم
یاران چێش کەرۆن چە دەست ئی شکەم
چە کۆ پەنهانەن ئەو باغچەی ئەرەم
چە وەجهەلبەشەر چێشەن مورەقەم
یە واتەی عەباس چون پەروانەی شەم
کەلب کەمتەرین شای ساحێب کەرەم

پەراوێز edit