ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٣٦. فەقێ یارەکەم
فەقێ یارەکەم...
فەقێی دوڕ شوناس توەنی یارەکەم
چە تۆ زیاتر کێن خەم خوارەکەم
عیلاج بکەرە دڵ بیمارەکەم
قەندیل ڕەوشەن گۆشەی شارەکەم
گرفتار وە دەست فیرقەی غارەکەم
دایم هان جە کین دڵ ئازارەکەم
حاجی گرانەن غوسسەی بارەکەم
هاوار کەر وەدەر شای سالارەکەم
نەجات بۆ نەی گێژ ژار مارەکەم

پەراوێز edit