ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٣٣. فەقێ پەیوەستەن
فەقێ پەیوەستەن...
هەفت سەر نەی دونیا وە یەک پەیوەستەن
دوو سەرش بێ ڕۆح ڕەقەن شکستەن
پەنج سەرش ڕۆح دار چون شێر مەستەن
وەسورەت تەمام ئەفکارم سستەن
جوابم بدەر فکرم دروستەن
جارێ ناوەکام مێوەم نەڕستەن
غوسەی ئەی دونیا قاپی دڵ بەستەن
وەعدە نەزدیکەن دەووران پێنیستەن
بەدان گورفتار قوڕاوێ خەستەن
فیرقەی مەغروران وەقار و هەستەن
عاقیبەت مەحرووم دیوان ئەلەستەن
وە پیر و دەلیل یەقینم بەستەن
فریاد ڕەسمان جوان، ئازیز نەو ڕەستەن
لەشکر سەفا سەف دەستە وە دەستەن
پەرێ زاڵمان دایم جە قەستەن
نێزەدار مشغوڵ پێکان شەستەن
لوقمان جە عیلاج بیمار و خەستەن
دەروون زەدەدار جە حەرف گەستەن
هەر کەس بەرز لوا ئاخرش پەستەن
گرۆی دڵ تەیار چاپوک و جەستەن
نەک چون ئەی فەقیر لونگ و ئاهەستەن
بەهەشت ئەی جیهان دیدار دۆستەن
ڕەهبەر گیان پەنهان موغز چە تۆی پۆستەن
عیتابم هەنەن جە ئاغا جەمشێر
وەچی شام نەکەرد جە یانەی فەقیر
حازر ئامادە ئاش کولەکە
خادیم خاخام وێنەی جولەکە
چایم حازر کەرد وە گیان و وە دڵ
تەشریف ئاغام مەیۆ وە مەنزڵ
بەیانی ئامام کە پەرسام خەوەر
ئاغام چایش وارد چە خانەی کەمتەر؟
واتشان ئەو لوا پەی عەدنانییە
مەڵڵا خەجاڵات پەشیمانییە
وەیتەورە مەبۆ شەرت فەقێ و مەڵڵا
ئاو ئێران واردەن بییەن تەوەللا
هەنی کافییەن درازی گوفتار
سەلامم هەنەن وە فیرقەی گشت یار
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit