ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
فەقێ جە ویرم...
واتەی جەنابت لوا جە ویرم
جە داخ دەوران دەروون پڕ تیرم
خەیاڵ موفەشەق تاریک زەمیرم
عاسی عیسیان بار خەتا کەبیرم
چەنی حەیوانات نییەن تەوفیرم
عەینەلقەلب مەسدوود هەم بێ بەسیرم
کۆتا خزمەتم جە یاری دویرم
جیفەی ئەی دونیا کەردەن زویرم
مەئیووس و مەحرووم دەلیل و پیرم
سوار وەهانا بۆ وە دەستگیرم
وەرتەی گرفتار قوڕاو و قیرم
ناپوختە قاڵب خەراوەن شیرم
کەشتی بەر گەشتە جە بێخ بیرم
وەدەست حرس و نەفس ئەسیر و گیرم
فەساد و فتنە بەد و مەزویرم
جەی بەندیخانە قەید زەنجیرم
جەی وەخت و زەمان بەدەن تەسویرم
فەقێ قەبوڵ کەر شیعر و تەحریرم
غوڵام ئیخڵاس سەیێد جەمشیرم
کەلب ئاستانەی یار فەقیرم
جە سەبت تۆمار نییەن غەجیرم
دەماغ موعەتتەر مسک عەبیرم
قانیع و مەقنووع، سابر، سەبیرم
جە سەبت تۆمار کریان تەقدیرم
پەنا وە ئەلتاف شاه قەدیرم
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit